Модель Е40, 25Вт 1900 р
Модель Е40, 25Вт. Модель Е40, 25Вт.